SIFAT –SIFAT MAUSIA MENURUT HARI DAN PASARAN KELAHIRAN JAWA ~ aRek WONOSALAM

Senin, 21 Juni 2010

SIFAT –SIFAT MAUSIA MENURUT HARI DAN PASARAN KELAHIRAN JAWA

SIFAT –SIFAT MAUSIA MENURUT
HARI DAN PSARAN KELAHIRAN

SENIN KLIWON
Ramah tamah, sopan santun dan lemah lembut lambangnya. Berkelakuan pantas, pandai menyusun kata kata atau pandai didalam hal karang mengarang.
mudah merasa tersinggung dan sakit hati tetapi juga mudah memberi maaf dan melupakan rasa dendam. Cinta dan sayang terhadap orang tua dan sanak keluarganya.

SELASA LEGI
Budi pekertinya baik, gemar mencari kemajuan dan giat bekerja.. Cita citanya tinggi dan mulia. Saayang sok berlaku kukuh didalam mempertahankan pendirianya. Ia tidak suka cemburuan dan suka mencampuri urusan dari orang lain.

REBO PAHING
Tindak tanduknya selalu berhati hati dan waspada, segala seseatu tentu ditimbang dulu masak masak, Dia tidak suka campur urusan orang lain. Sayang sedikit, sekali tempo terlalu serakah dan suka mengumbar nafsu amarahnya (brangasan).

KAMIS PON
Mempunyai cita cita tinggi dan mulia, ia ingin selalu menambah pengetahuan dan sangat tiat mencaru kemajuan lahir batin. Cacatnya ialah suka memaerkan kekayaannya ataupun kepandaiannya sehingga tampak sombong.

JUM’AT WAGE
Umumnya betwatak jujur, setia dan berhati bersih. Tanganya selalu terbuka/ringan untuk menolong sesamanya dan hatinya penuh welas asih. Sayangnya dalam mempertahankan pendiriannya ia terlalu kukuh sehingga sukar menerima nasehat nasehat orang maupun keluaganya sendiri.

SABTU KLIWON
Sangat ramah tamah dan memegang adat sopan santun. Terhadp siapa saja ia herlaku lemah lembut dan selalu berhati hati didalam tindakannya. Dia pandai bicara dan pandai pula menyusun kata-kata sebagai pengarang. Ia mudah sekali merasa tertarik dan kagum kepada apa yang tampaknya baik, sehingga mudah tertipu. Sayangnya ia bernyali kecil serta suka berputus asa.

MINGGU LEGI
Pandai menindas perasan hatinya serta pandai menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Meskipun didalam hatinya dia merasa menyasal atau marah, tetapi diluar dia tetap tampak tenang bahkan bisa tersenyum. Pandai memecahkan hal-hal yang misterius, sehingga tepat apabila menjadi detektif atau polisi rahasia. Agak licin, akalnya banyak, ia suka sekali campur urusan orang lain.

SENIN PAHING
Berkelauan baik, perangainya layak dan selalu menjaga adat sopan satun seta pula lemah lembut lembaganya. Tetapi hatinya keras dan kukuh pada pendiriannya.

SELASA PON
Gemar akan segala kemewahan. Berwatak sangat hati-hati. Bisa berlaku baik sekali terhadap orang yang dapat mencocoki hainya. Karena terlalu berwaspada, maka sering ia suka cemburu. dalam pergaulan cukup ramah tamah. Sayang hatinya sangat kaku.

REBO WAGE
Pada umumnya orang-orang yang dilhirkan pada hari Rebo Wage berkelakuan baik, pertimbangannya adil dan selalu berhati-hati dalam tindakannya. Pandai berhemat, bahkan dalam urusan uang agak pelit. Dia mempunyai kegemaran juga kepada apa yang kelihatan mewah dan kadang kadang dia juga suka memperlihatkan kepandaiannya maupun kekayaanya.

KAMIS KLIWON
Orang yang dilahirkan pada hari ini, cita citanya tinggi, angan-angannya agak muluk, ia sering berkhayal atau melamun. Tetapi hatinya baik, kelakuanya layak dan selalu ramah tamah tegur sapanya terhadap siapa saja. Sayang sedikit kupiangnya agak tipis sehingga dia mudah sekali merasa tersinggung.

JUM’AT LEGI
Biasanya orang yang dilahirkan pada hari ini mempunyai hati yang jujur, segala apa ia ingin berterus terang tanpatedeng aling-aling. Tanganya selalu terbuka untuk menolong orang yang perlu ditolong, bahkan boleh dikatakan dia agak darmawan. Sayang hatinya keras, kalau “disalahi” mudah memutuskan hubungan.

SABTU PAHING
Orang-orang yang dilahirkan pada hari ini hatinya gampang sekali marah, tetapi mudah menjadi sabar kembali. dia mudah menyesali seseorang, tetapi juga mudah memberi maaf. Hatinya agak serakah, tetapi sebenarnya mereka ini baik sekali terhadap sesamanya. Dia suka mengeluarjan tangan untuk membantu sesamanya yang menderita. Padai pula mengurus rumah tangga dan agak hati-hati dalam urusan uang.

MINGGU PON
Pada umumnya orang-orang yang dilahirkan pada hari Minggu Pon pandai menyembunyikan perasaan hatinya. Dia banyak akalnya dan pandai berdiplomasi. Dalam hidupnya dia ingin selalu tampak mewah, suatu waktu dia juga suka memamerkan apa yang dimilikinya, baik kepandaianya maupun kekayaannya.

SENIN WAGE
Tindakannya selalu berhati-hati dan segala sesuatu ditimbang dengan baik, tak mudah gugub atau terburu nafsu. Agak jujur dan mau mengerti kesukarann dari orang lain. Tetapi apabila sekali sudah “marah”, maka ia akan melampiaskan kemarahannya itu tanpa orang lain bisa merendahkannya. Pandai sekali memimpin massa dan tepat sekali menjadi diplomat.

SELASA KLIWON
Orang yang dilahirkan pada hari Selasa Kliwon ini biasanya ramah tamah dan adatnya lemah lembut. Dia pandai sekali berkata kata dan kalau bicara bisa menyenangkan siapa saja mendengarnya. Cacatnya ialah bahwa dia mempunyai hati yang lalu dan gampang marah. Juga orang orang yang dilahirkan pada hari ini suka mencari cari kesalahan orang lain.

REBO LEGI
Pada umumnya jika orang dilahirkan pada hari Rebo Legi memang teguh adatnya sopan santun, berkelaluan layak. Tindakannya selalu bijaksana dan mengutamakan keadilan. Terhadap sahabat habat karibnya dia tidak segan segan mengeluarkan pertolongan. Sayang bahwa orang orang kelahiran hari ini mempunyai cacat suka mencampuri segala sesuatu yang sebenarnya bukan urusanya.

KAMIS PAHING
Punya cita cita tinggi dan ia berkemauan keras. Tidak jemu jemu mencari “kenmajuan” lahir batin. Pula dia sangat sayang kepada keluarganya. Sayang bicaranya kadang kadang menyinggung perasaan orang, dia suka menghina orang lain dan hatinya ketas/kaku.

JUM’AT PON
Biasanya orang yang dilahirkan pada hari ini suka sekali bergaul dikalangan yang luas. Hatinys baik dan jujur. Pun pula dia mempunyai perasaan welas asih dan berperikemanusiaan yang besar. Sekali tempo dia suka pamer, memperlihatkan jejayaan maupun kepandaiannya. Dan juga dia sangat gemar menerima puji sanjung.

SABTU WAGE
Jika orang dilahirkan pada hari Sabtu wage, maka ia pandai sekali megurus rumah tangga. Dia suka kepada apayang mewah dan merasa kagum kepada apa yang nampak baik. Agak mudah cemburu dan sering “sangat kukuh” dengan penderitaanya sendiri.

MINGGU KLIWON
Pada umumnya sabar, lemah lembut tindak tanduknya dan sangat teguh memgang adat sopan samtun. Dia sangat pandai berbicara dan berdiplomsi, sehingga tidak jarang ia memperoleh kedudukan tinggi. Orang yang dilahirkan pada hari ini biasa menyembunyikan perasaan hatinya yang sebenarnya. Dalam mempertahankan pendapatnya sering dia “ngotot” dan tidak mau dikalahkan dalam segala pembicaraan.

SENIN LEGI
Orang yang dilahirkan pada hari Senin Legi ini adatnya sopan dan lemah lembut dalam segala tindakannya. Tidak suka menyakiti hati orang lain. Tetapi ada sifat jeleknya, yaitu suka campur tangan dalam urusan orang lain atau ada kalanya dia ingin mengetahui segala hal yang sebenarnya tidak perlu dia mengetahui atau turut campur.

SELASA PAHING
Jika dilahirkan pada hari Selasa Pahing, maka hatinya agak lembek, tetapi kalau sudah marah, bisa lupa daratan, sehingga kerap kali harus menyesali akibatnya. Ringan tangan dan selalu bersedia membantu orang lain. Juga boleh dikatakan bahwa orang ini agak darmawan, terutama terhadap orang yang cocok dihatinya. Dia mempunyai rezeki yang besar, sayang agak serakah. Biasanya dia hidup bahagia di hari tuanya dan juga luas pergaulannya.

REBO PON
Pada umumnya orang orang kelahiran hari Rabo pon rezekinys baik. Dia berkelakuan layak dan sopan santun. Tindakannya hati hati dan selalu waspada. Tetapi sayang dia suka pamer kekayaan atau kepandaiannya, Juga suka sekali menerima pujian dan sanjungan. Hatinya keras dan mudah sekali manaruh syak wasangka. hingga mudah pula merasa tersinggung.

KAMIS WAGE
Orang-orang yang hari kelahirannya adalah Kamis Wage, biasanya “menggabtungkan” cita citanya setinggi lagit. Dia mempunyai angan angan yang muluk. Tetapi tidakannya selalu waspada dan ingin berlaku adil. Juga ia sangat memperhatikan sopan santun. Cacatnya ialah senang dipuji, suka memamerkan kekayaan dan kepandaiannya, hatinya keras dan suka menaruh dendam.

JUM’AT KLIWON
Pada umumnya orang orang kelahiran hari Jum’at Kliwon adalah baik, sabar dan juga murah hati. Pun pula mengenal tata krama. Tindak tanduknya dan sikapnya lemah lembut menyenangkan. Dia pandai bicara dan cakap untuk memegang jabatan tinggi.

SABTU LEGI
Orang yang dilahirkan pada hari Sabtu Legi senamg dengan apa yang tampak bagus. Dalam pergaulan dia sangat menghargai orang orang yang baik serta orang orang yang pandai. Sayang orang yang dilahitrkan pada hari ini mempunyai cacat yang agak “mejemukan’’ yaitu suka campur urusan orang lain.

MINGGU PAHING
Biasanya orang orang yang dilahirkan pada haru Minggu Pahing pandai menyembunyikan perasaan hatinya yang sebenarnya. Dalam marah, menyesal ataupun bersedih, orang tidak mudah untuk mengetahui. Dia pandai sekali bergaul dan mempunyai banyak sahabat, tetapi sayang dia suka mengumbar nafsunya yang angkara murka. Juga dalam mempertahankan pendapatnya dia ngotot tak mau mengalah.

SENIN PON
Meskipun orang orang yang dilahirkan pada hari Senin pon nampak suka dipuji dan senang memperlihatkan (pamer) kekayaan seta kepandaiannya, tetapi sebenarnyandia tidaklah bermaksud demikian. Bahkan dalam beberapa hal dia sering bertindak hati hati dan rela untuk mengalah dimana perlu. Baginya berlaku pepatah “tiada berguna berebur pepesan kosong” Kadang kadang dalam berbicara, kelihatannya dia menunjukan sikap angkuh dan keras hati, padahal sebenarnya hatinya tidak demikian. Dapak dikatakan bahwa dia tahu adat sopan santun, cukup ramah dan manis budi.

SELASA WAGE
Pada umumnya dalam pergaula dia suka mengalah dan tidak ingin ribut-ribut. Ia suka pula membantu orang lain. Dalam perjuangan hidupnya, dia selalu berusaha uantuk mencapai kemajuan usahanya. Dia gigih sekali melakukan penyelidikan terhadap hal hal yang menarik perhatiannya. Sayang dia tidak luput dari cacat, yaitu bahwasanya kaku hatinya dan mudah sekali merasa tersinggung. Juga pecemburu.

REBO KLIWON
Biasaya orang-orang yang lahir hari Rabo Kliwon ini sopan santunya, ramah tamah dan lemah lembut kelakuannya. dia pandai menimbang rasa. Juga mahir dalam menyusun kata kata seta pandai mengarang. Sayang daun telinganya tipis, sehingga mudah merasa tersinggung dan merasa menyasal dan patah hati kalau mendapat teguran.

KAMIS LEGI
Pada umumnya jika orang dilahirkan pada hari Kamis Legi, berangan angan tinggi dan punya banyak cita cita. Dia sangat pandai bergaul sehingga mempunyai banyak sekali sahabat sahabat. Cacatnya ialah dia senang menerima mendengar pujian. Lagipula dia suka campur urusan yang bukan seharusnya dia urusi.

JUM’ AT PAHING
Ramah tamah baik budi bahasanya, jujur dan punya cita cita yang tinggi, sehingga mendapat banyak simpati dati orang-orang budiman. Hanya sangat disayangkan bahwa hatinya terlalu keras dan agak berangasan.

SABTU PON
Orang yang dilahirkan pada hari Sabtu Pon ini agak suka pada kemewahan, ia suka memperlihatkan kepandaian maupun kekayaan. Tetapi tingkah lakunya pada umumnya adalah baik.

MINGGU WAGE
Umumnya pandai menyembunyikan perasaan hatinya sehingga tidak mudah orang dapat menerka keadaanya. Darmawan dan murah hati. Sayang keras kepala dan hatinya kaku.PERHITUNGAN NEPTUNYA
HARI DAN PASARANSENIN : 4 KLIWON : 8
SELASA : 3 LEGI : 5
RABU : 7 PAHING : 9
KAMIS : 8 PON : 7
JUM’AR : 6 WAGE : 4
SABTU : 9
MINGGU : 5
CONTOH :
Jatuh pada hari apakah serta pada pasaran apakah tanggal : 16 Januari 1943 ?

J A W A B
Mula-mula carilah pada daftar B disamping, tahun 1943. Kemudian tarik garis lurus kekanan, sampai jatuh dibawa lajur bulan Januari, dimana ditemukan angkan 5. Tambahkan angka 5 ini dengan 16(tanggal), maka didalat 21. Pada daftar A 21 jatuh pada hari Sabtu maka 16 Januari 1943 adalah hari Sabtu. Dengan cara yang sama (memakai daftar C dan D) didapat pasaranya adalah Pahing. Jadi 16 Januari 1943 adalah hari Sabtu PahingH A R I D A F T A R A
SENIN 2 9 16 23 30 37
SELASA 3 10 17 24 31
RABU 4 11 18 25 32
KAMIS 5 12 19 26 33
JUM’AT 6 13 20 27 34
SANTU 7 14 21 28 35
MINGGU 1 8 15 22 29 36

HARI Daftar C
PON 0 5 10 15 20 25 30 35
WAGE 1 6 11 16 21 26 31
KLIWON 2 7 12 17 22 27 32
LEGI 3 8 13 18 23 28 33
PAHING 4 9 14 19 24 29 34


Daftar C dan D dibawah ini adalau uantuk digunakan menghitung neptu hari (pasaran) yang hendak diketahui.
Caranya menghituang, adalah seperti keterangan pada halaman lain.
daftar B
Tahun 1801-2000 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
1 29 57 85 25 53 81 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
2 30 58 86 26 54 82 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
3 31 59 87 27 55 83 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
4 32 60 88 28 56 84 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
5 33 61 89 1 29 57 85 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
6 34 62 90 2 30 58 86 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
7 35 63 91 3 31 59 87 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
8 36 64 92 4 32 60 88 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
9 37 65 93 5 33 61 89 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
10 38 66 94 6 34 62 90 1 4 4 0 2 5 0 3 5 1 4 6
11 39 67 95 7 35 63 91 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
12 40 68 96 8 36 64 92 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
13 41 69 97 9 37 65 93 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
14 42 70 98 10 38 66 94 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
15 43 71 99 11 39 67 95 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
16 44 72 12 40 68 96 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
17 45 73 13 41 69 97 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
18 46 74 14 42 70 98 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
19 47 75 1999 15 43 71 99 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
20 48 76 16 44 72 2000 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
21 49 77 17 45 73 1 4 4 0 2 5 0 3 5 1 4 6
22 50 78 18 46 74 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
23 51 79 19 47 75 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
24 52 80 20 48 76 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
25 53 81 21 49 77 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
26 54 82 22 50 78 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
27 55 83 23 51 79 1 4 4 0 2 5 0 3 5 1 4 6
28 56 84 24 52 80 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

Tahun 1801-2000 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
20 40 60 80 4 24 44 64 84 3 4 3 4 4 0 0 1 2 2 3 3
1 21 41 61 81 5 25 45 65 85 4 0 3 4 4 0 0 1 2 2 3 3
2 22 42 62 82 6 26 46 66 86 4 0 3 4 4 0 0 1 2 2 3 3
3 23 43 63 83 7 27 47 67 87 4 0 3 4 4 0 0 1 2 2 3 3
4 24 44 64 84 8 28 48 68 88 4 0 4 0 0 1 1 2 3 3 4 4
5 25 45 65 85 9 29 49 69 89 0 1 4 0 0 1 1 2 3 3 4 4
6 26 46 66 86 10 30 50 70 90 0 1 4 0 0 1 1 2 3 3 4 4
7 27 47 67 87 11 31 51 71 91 0 1 4 0 0 1 1 2 3 3 4 4
8 28 48 68 88 12 32 52 72 92 0 1 0 1 1 2 2 3 4 4 0 0
9 29 49 69 89 13 33 53 73 93 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 0 0
10 30 50 70 90 14 34 54 74 94 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 0 0
11 31 51 71 91 15 35 55 75 95 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 0 0
12 32 52 72 92 16 36 56 76 96 1 2 1 2 2 3 3 4 0 0 1 1
13 33 53 73 93 17 37 57 77 97 2 3 1 2 2 3 3 4 0 0 1 1
14 34 54 74 94 18 38 58 78 98 2 3 1 2 2 3 3 4 0 0 1 1
15 35 55 75 95 19 39 59 79 99 2 3 1 2 2 3 3 4 0 0 1 1
16 36 56 76 96 20 40 60 80 2 3 2 3 3 4 4 0 1 1 2 2
17 37 57 77 97 1999 21 41 61 81 3 4 2 3 3 4 4 0 1 1 2 2
18 38 58 78 98 1 22 42 62 82 3 4 2 3 3 4 4 0 1 1 2 2
19 39 59 79 99 2 23 43 63 83 3 4 2 3 3 4 4 0 1 1 2 2
3 3 4 2 3 3 4 4 0 1 1 2 2

0 komentar:

SILAHKAN ANDA BERKOMENTAR

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Printable Coupons